Regulamin Konkursu

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem konkursu jest firma ZELOS Marcin Krzyżkowiak z siedzibą w Łomży, ulica Fabryczna 9A/13, 18-400 Łomża. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/cannarchPL. § 2.  PRZEDMIOT KONKURSU Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najciekawszej odpowiedzi na pytanie …

Regulamin Konkursu Read More »